Gespeelde minuten (De laatse 7 wedstrijden) Exclusief bekerwedstrijden."; //echo "Alle Speelminuten"; echo ""; echo "Gesorteerd op totaal gespeelde minuten.
"; echo ""; $nu = mktime (0, 0, 0, date("m"), date("d"),date("Y")); $nu = date("Y-m-d" ,$nu); $nextweek = mktime (0, 0, 0, date("m"), date("d")+7,date("Y")); $nextweek = date("Y-m-d" ,$nextweek); //hoofding afdrukken van de wedstrijden echo ""; $rstwed = mysql_query("select tblwedstrijdendatum as datum,tblwedstrijdenactief as actief from tblwedstrijden where tblwedstrijdendatum<'$nu' and tblwedstrijdenactief = 1 order by tblwedstrijdendatum DESC LIMIT 0,7"); //deze variabele zegt hoeveel wedstrijden er getoond moetten worden $tonen = 6; $teller = 0; while($wed = mysql_fetch_array($rstwed)){ echo ""; } echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; $tot = 0; $aant_actieve = 0; $aant_nonactieve = 0; $rstspeler = mysql_query("select count(*) as aantal from tblwedstrijden where (tblwedstrijdenactief <> 0)"); while($speler = mysql_fetch_array($rstspeler)){ $aant_actieve= $speler['aantal']; } $t = 0; $rstspeler = mysql_query("select s.spelerID,naam,voornaam,ss.aantal from speelminutentblspelers s,(select m.spelerID,sum(m.aantal) aantal from speelminutentblminuten m,tblwedstrijden w where m.wedstrijdid = w.tblwedstrijdenid and w.tblwedstrijdenactief= 1 group by m.spelerID) ss where status='s' and s.spelerID = ss.spelerID order by ss.aantal desc,naam,voornaam"); while($speler = mysql_fetch_array($rstspeler)){ $t++; echo ""; echo ""; $rstgeg = mysql_query("select m.aantal,m.kaart,w.tblwedstrijdendatum,w.tblwedstrijdenactief as actief,m.afwezig as afwezig from speelminutentblminuten m, tblwedstrijden w where m.wedstrijdID = w.tblwedstrijdenid and m.spelerID=".$speler['spelerID']." and tblwedstrijdendatum<'$nu' and tblwedstrijdenactief = 1 order by w.tblwedstrijdendatum DESC LIMIT 0,7"); $teller = 0; while($geg = mysql_fetch_array($rstgeg)){ $teller++; if($teller + $tonen > $aant_wed){ if ($geg['kaart']==1) { //GEEL echo ""; } //enkel de 'actieve' wedstrijden meerekenen voor het gemiddelde } $rstgeg = mysql_query("select m.aantal,w.tblwedstrijdenactief as actief from speelminutentblminuten m, tblwedstrijden w where (m.wedstrijdID = w.tblwedstrijdenid) and (m.spelerID=".$speler['spelerID'].") and (w.tblwedstrijdenactief=1)"); while($geg = mysql_fetch_array($rstgeg)){ $tot += $geg['aantal']; } echo ''; if ($aant_actieve > 0 ){ $gem = round(($tot/$aant_actieve),0); } else{ $gem = 0; } echo ''; $max = $aant_actieve * 70; if($tot > 0){ echo ''; }else{ echo ""; } $tot = 0; echo ""; } $rstspeler = mysql_query("select count(*) as aantal from tblwedstrijden where (tblwedstrijdenactief = 1) and (tblwedstrijdendatum 1)"); while($speler = mysql_fetch_array($rstspeler)){ $aant_nonactieve= $speler['aantal']; } echo "
 "; //als de wedstrijd non-actief is, andere kleur if($wed['actief'] == 0){ echo ""; } else{ echo ""; } echo date("d/m",strtotime($wed['datum'])) . "TotaalGem%
".$t.') ' .$speler['naam']." ".$speler['voornaam'].""; } else{ if ($geg['kaart']==5) { //2x Geel echo ""; } else{ if ($geg['kaart']==2) { //ROOD echo ""; } else{ if ($geg['kaart']==3) { //GESCHORST echo ""; } else{ if ($geg['kaart']==4) { //RESERVE - groen echo ""; } else{ if ($geg['kaart']==6) { //AANWEZIG - blauw echo ""; } else{ if ($geg['afwezig']==0) { //onbekend - wit echo ""; } if ($geg['afwezig']==1) { //aanwezig - licht groen echo ""; } if ($geg['afwezig']==2) { //Afwezig - grijs echo ""; } } } } } } } echo $geg['aantal']."'.$tot.''.$gem.''.round((($tot/$max)*100),0).' %0 %

"; echo "Licht groen: Aanwezig | Grijs: Afwezig | Wit: onbekend | Groen: Reserve speler | Bruin: Geschorst | Geel: 1x geel | Geel+rode letters: 2x geel | Blauw: Aanwezig niet gespeeld."; echo "

Aantal gespeelde wedstijden: ".$aant_wed."

"; echo "

Aantal actieve wedstijden: ".$aant_actieve."

"; echo "

Aantal non-actieve wedstijden: ".$aant_nonactieve."

"; echo "Gele / Rode kaarten / Aanwezig"; echo ""; echo ""; $rstspeler = mysql_query("SELECT spelerID,naam,voornaam FROM speelminutentblspelers where status='s' order by naam"); while($sp = mysql_fetch_array($rstspeler)){ $rstaant_g = mysql_query("SELECT COUNT(kaart) AS \"aant\" FROM speelminutentblminuten WHERE spelerID=".$sp['spelerID']." AND kaart = 1"); $aant_g = mysql_fetch_array($rstaant_g); $rstaant_gr = mysql_query("SELECT COUNT(kaart) AS \"aant\" FROM speelminutentblminuten WHERE spelerID=".$sp['spelerID']." AND kaart = 5"); $aant_gr = mysql_fetch_array($rstaant_gr); $rstaant_r = mysql_query("SELECT COUNT(kaart) AS \"aant\" FROM speelminutentblminuten WHERE spelerID=".$sp['spelerID']." AND kaart = 2"); $aant_r = mysql_fetch_array($rstaant_r); $rstaant_res = mysql_query("SELECT COUNT(kaart) AS \"aant\" FROM speelminutentblminuten WHERE spelerID=".$sp['spelerID']." AND kaart = 4"); $aant_res = mysql_fetch_array($rstaant_res); $rstaant_aanw = mysql_query("SELECT COUNT(s.aantal) as aantal FROM speelminutentblminuten s,tblwedstrijden w WHERE s.wedstrijdID = w.tblwedstrijdenid and w.tblwedstrijdenactief = 1 and s.spelerID=".$sp['spelerID']." AND (s.aantal > 0 OR s.kaart = 6 OR s.kaart = 4)"); $aant_aaw = mysql_fetch_array($rstaant_aanw); echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; $aantal_aanwezig_proc = round(($aant_aaw['aantal']/$aant_actieve*100),0); echo ""; } echo "
SpelerGeelRood2x geelReserveAanwezig %
".$sp['naam']." ".$sp['voornaam']."".$aant_g['aant']."".$aant_r['aant']."".$aant_gr['aant']."".$aant_res['aant']."".$aantal_aanwezig_proc."
"; echo "
Topschutter"; echo ""; echo ""; $rstspeler = mysql_query("SELECT s.spelerID,s.naam,s.voornaam,sum(m.doelpunt) doelpunt FROM speelminutentblspelers s,speelminutentblminuten m where s.spelerID = m.spelerID and s.status = 's' group by s.spelerID,s.naam,s.voornaam order by doelpunt DESC, s.naam,s.voornaam"); while($sp = mysql_fetch_array($rstspeler)){ $rstaant_g = mysql_query("SELECT SUM(doelpunt) AS \"aant\" FROM speelminutentblminuten WHERE spelerID=".$sp['spelerID']); $aant_g = mysql_fetch_array($rstaant_g); echo ""; echo ""; } echo "
SpelerDoelpunten
".$sp['naam']." ".$sp['voornaam']."".$aant_g['aant']."
"; ?>